header werkwijze

Werkwijze

Werkwijze

De dienstverlening van WERKC vindt bij voorkeur plaats op locatie bij de werkgever. De communicatielijnen zijn kort. Onderlinge afspraken worden hierdoor op een snelle en efficiënte manier gemaakt. Door te werken op locatie is er altijd oog voor wat er speelt in een organisatie. Een goede en snelle samenwerking tussen werkgever, werknemer en bedrijfsarts komt ten goede aan de belangen van de werkgever en werknemer.

WERKC richt zich in haar dienstverlening op de mogelijkheden en oplossingen voor de vraagstukken van haar klanten. Waar nodig maakt de bedrijfsarts gebruik van adviseurs in de organisatie zoals de personeelsfunctionaris, preventiemedewerker of externe specialisten.

WERKC staat voor:

  • korte communicatielijnen
  • spreekuur op locatie
  • heldere  terugkoppelingen
  • persoonlijke begeleiding op professionele basis
  • optimaal vertrouwen tussen werknemer, werkgever en arts
  • eigen verzuimvolgsysteem
  • sterk netwerk van specialisten