header contact

Contact

Contact

WERKC

Bedrijfsarts: Dhr.M.A.Koop, BIG-nummer 99052369901
Email: info@werkc.nl
Telefoon: 024-8450369

Adres: Groenestraat 294, 6531JC, Nijmegen
Post: Postbus 1080, 6501BB, Nijmegen

KVK: 50608118
BTW-identificatienummer NL001408381B22

Wilt u weten wat WERKC voor u kan doen? Neem dan gerust contact met ons op!
Via dit formulier kunt u een vraag stellen aan WERKC. Het is niet mogelijk om bijlagen mee te sturen. De velden met een * dient u verplicht in te vullen.

Deskundigenoordeel/ second opinion:

Verschil van mening over het inhoudelijk advies valt niet onder de klachtenregeling. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van het deskundigenoordeel via het UWV. Hiervoor verwijzen wij naar de website van het UWV (www.uwv.nl).

Een werknemer kan ook een second opinion aanvragen als hij twijfelt aan de juistheid van het door de bedrijfsarts gegeven advies. Het kan gaan om een advies dat betrekking heeft op de verzuimbegeleiding, een uitgevoerd gezondheidskundig onderzoek of andere gezondheidskundige vraagstukken in verband met werk.

Uw bedrijfarts kan uitleg geven over de werkwijze voor een aanvraag van een deskundigenoordeel of second opinion.

Geschillen-en klachtenregeling:

De bedrijfsartsen van WERKC proberen haar klanten zo goed mogelijk te ondersteunen en begeleiden. Het kan echter zijn dat u toch niet tevreden bent over de dienstverlening. Uw uiting van ontevredenheid of klacht vernemen wij graag rechtstreeks van u, bij voorkeur per mail. De betrokken bedrijfsarts kan dan met u in gesprek gaan over uw klacht om samen tot een oplossing te komen. Vaak kunnen problemen/ knelpunten in een persoonlijk gesprek worden opgelost.

Voor een klacht kunt u een brief of email sturen naar:

WERKC, t.a.v. klachtenafhandeling/ Post: Postbus 1080, 6501BB, Nijmegen/ Email: info@werkc.nl

U ontvangt van ons een bevestiging van de ontvangst van uw klacht. Mochten wij vragen hebben over uw klacht, dan nemen we contact met u op. Wanneer wij samen niet tot een oplossing komt, kunt u gebruik maken van de geschillen-en klachtenregeling. Hierbij wordt er gebruik gemaakt van de geschillen-en klachtenregeling van de Vereniging Zelfstandige en Freelance Bedrijfsartsen.

Uw naam  :  *
Adres : *
Postcode : *
Woonplaats : *
Emailadres  :  *
Telefoon : *
Onderwerp  :  *
Bericht  :  *
Vul de code in : *