header diensten

Diensten

Diensten

WERKC biedt een breed assortiment van producten aan op het gebied van werk en re-integratie, keuringen en consultancy. Bij de levering van diensten en producten zijn de algemene voorwaarden van WERKC van toepassing.

 

WERK EN RE-INTEGRATIE

 • Spreekuur op locatie
 • Advisering over re-integratie en gezondheid aan werkgever en medewerker
 • Beoordeling van belastbaarheid eigen en/of ander werk
 • Het opstellen van een probleemanalyse bij dreigend langdurig verzuim en begeleiding conform Wet Verbetering Poortwachter
 • Advisering m.b.t. de inzet van re-integratiebedrijven/ externe interventies
 • Advisering en begeleiding van aanvragen WIA bij het UWV en het opstellen van re-integratieverslagen
 • Advisering en ondersteuning bij bezwaar en beroepsprocedures in het kader van WAO/WIA beoordelingen
 • Overleg met en doorverwijzing naar behandelaren/ specialisten
 • Medische beoordeling over de noodzaak van aanvraag van voorzieningen
 • Advisering bij het opstellen van een verzuimprocedure en verzuimreglement
 • Het geven van voorlichting over gezondheidsrisico’s in relatie tot het werk
 • Beleidsmatig adviseren over het opzetten en implementeren van gezondheidsmanagement en het adviseren op het terrein van preventie.

 

KEURINGEN

 • Het opzetten en het uitvoeren van een beleid ten aanzien van periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) en periodiek medische onderzoeken (PMO)
 • Het opzetten en het uitvoeren van een beleid ten aanzien van vaccinatieprogramma’s
 • Het uitvoeren van keuringen zoals taxichauffeur -en rijbewijskeuringen
 • Het opzetten en het uitvoeren van een beleid ten aanzien aanstellingskeuringen voor risicovolle functies.

 

CONSULTANCY

 • Ondersteuning en advisering personeelszaken/ human resource management
 • Ondersteuning en advisering leidinggevenden
 • Ondersteuning en advisering management
 • Advisering aan werkgever op individueel en organisatieniveau.