header visie

Visie

Visie

Een gezond bedrijf is een voorwaarde voor een succesvolle organisatie. WERKC ondersteunt bedrijven in het ontstaan en behouden van een gezond bedrijf en gezonde medewerkers. De bedrijfsarts van WERKC is onafhankelijk en treedt op als adviseur van de werkgever en is tegelijkertijd adviseur van de individuele medewerker. WERKC geeft heldere adviezen. Onze aanpak kenmerkt zich door een goed analytisch vermogen, kennis van organisatiestructuren en -culturen, durf om moeilijke beslissingen te nemen en een vaardige communicatie. Knelpunten moeten worden besproken en er moet gezocht worden naar oplossingen. Samen met werkgever en werknemer werken wij aan een duurzame en vitale arbeidsparticipatie, die gepaard gaat met een optimale inzetbaarheid en productiviteit.

WERKC richt zich niet op het verleden, maar juist op de toekomst. De toekomst van uw bedrijf en uw medewerker.